การไหลออกของเงินทุนจากตลาดเกิดใหม่

อัตราการเติบโตในประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกอยู่ที่ 6.3 เปอร์เซ็นต์ในปี 2018 ซึ่งต่ำกว่าปีพ. ศ. 2560 ที่ร้อยละ 6.6 เนื่องจากการเติบโตของประเทศจีนในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงรวมถึงผลกระทบของข้อพิพาททางการค้าและความปั่นป่วนของตลาดการเงินที่เกิดจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ

ซึ่งทำให้เกิดการไหลออกของเงินทุนจากตลาดเกิดใหม่ธนาคารเตือน ธนาคารโลกได้ออกมากล่าวว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะเติบโต 4.5% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ในเดือนเมษายนปีนี้ 0.4% การใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคในโครงการสาธารณูปโภคได้ช่วยผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นตั้งแต่ปีพ. ศ. 2556